Política de
privadesa

Canheras.com, d’ara endavant ‘aquest lloc web’, respectem la seva informació personal i en vista de complir amb les polítiques de seguretat respectives concernents a tot lloc web, que haurien de ser obligatòries, informo a vostès el següent.

Privacitat de les dades personals:

Les seves dades personals li corresponen només a vostè i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d’informació que li pertanyi (com correu electrònic, números de ip, etc.), excepte la seva expressa autorització o forces de naturalesa major de tipus legal que ho involucrin, com hackeos o suplantacions.

Responsabilitat de les opinions abocades:

Les publicacions a manera d’articles (també anomenats posts) són responsabilitat de l’autor del bloc. Els comentaris, abocaments pels visitants, són responsabilitat d’ells mateixos i en cap cas violi les regles mínimes de respecte als altres i als bons costums, aquests serien esborrats per l’editor del bloc, sense esperar el seu consentiment.

Seguretat de la vostra informació personal:

Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seva seguretat, per la privacitat de la seva informació i pel respecte a les seves dades, d’acord amb les limitacions que l’actual Internet ens proveeix, sent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de crackers o usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

Obtenció de la seva informació:

Tots els seus dades personals consignades en aquest lloc són subministrades per vostè mateix, fent ús sencer de la seva llibertat. La informació aqui emmagatzemada només comprèn dades bàsiques ingressats mitjançant formularis de contacte, comentaris o altres de similars.

Ús de la informació:

Al proporcionar les seves dades personals, estant d’acord amb la Política de Privacitat aquí consignada, ens autoritza per al següent ús de la seva informació: a) per al cap mateix per la qual cosa s’ha subministrat; b) per considerar-lo dins de les nostres estadístiques de trànsit, incrementant així la nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los a seu criteri, i d) per enviar e-mails amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informat als nostres usuaris.